Liturgia

  1. Słowo namaszczone Duchem

    Słychać zewsząd narzekania na zbyt długie homilie w kościele. Jakiś synod diecezjalny przyjął za ideał kazanko 7-minutowe.
  2. Świeckim okiem

    Jeśli razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus. Kol 3,1
Początek strony