Liturgia

  1. Największa pokusa diabła

    I zaczął ich pouczać, że Syn Człowieczy musi wiele cierpieć. Mk 8,31
  2. Dlaczego Jezus uzdrawia na raty?

    Widzę ludzi, bo gdy chodzą, dostrzegam ich niby drzewa. Mk 8,24
Początek strony