Liturgia

  1. Aż tryśnie źródło

    Franciszek godzinami przesiadywał w kościółku św. Damiana w Asyżu, wpatrując się w Chrystusowy krzyż.
  2. Musi cierpieć

    Nieszczęścia, jakie spadają na ludzi, przywodzą myśl o krzyżu. „Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje” (Łk 9,23) – mówi Jezus. Nie znaczy to, że kto za Jezusem nie idzie, ten uniknie krzyża. Nie uniknie, ale... poniesie go sam.
Początek strony