Przeżywamy pierwszą niedzielę wielkiego postu. Dzisiejsza składka jest przeznaczona na Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się”.

W kalendarzu liturgicznym na rozpoczynający się tydzień:

  • w piątek – trzeci piątek miesiąca, po wieczornej mszy świętej nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia i adoracja

Dziś na gorzkich żalach będziemy zbierać ofiarę na kwiaty do Bożego Grobu.

Jałmużna postna, którą można składać do skarbonki będzie przeznaczona na pomoc dzieciom najbardziej potrzebującym.

Nabożeństwa wielkopostne:

  • droga krzyżowa – w piątki o godzinie 17.00 i w niedzielę po sumie,
  • gorzkie żale – w niedzielę o godzinie 15.00.

Dziś po sumie rozpoczniemy nabożeństwo 40-to godzinne, jako wynagrodzenie za grzechy mijającego roku. Plan adoracji na dziś:
11.30 – 12.30 – mieszkańcy ul. Kolejowej, lewej strony i ul. Spacerowej,
12.30 – 13.30 – mieszkańcy Kępy i Zarzecza,
13.30 – 14.30 – mieszkańcy ul Kolejowe, prawej strony i ul. Lekarskiej.

Plan adoracji na przyszłą niedzielę:
11.30 – 12.30 – mieszkańcy Zagrody,
12.30 – 13.30 – mieszkańcy Nowej Wsi
13.30 – 14.30 – mieszkańcy Kamery i Dołów.

Na piątek 5 kwietnia planujemy zorganizować drogę krzyżową ulicami naszej miejscowości. Z tej racji zwracam się z prośbą do wszystkich, którzy zechcieliby wziąć udział w zorganizowaniu tego nabożeństwa. Chętnych proszę na spotkanie w przyszłą niedzielę o godzinie 17.00 do salki pod kościołem.


W przyszłą niedzielę wypada trzecia niedziela miesiąca. Składka będzie przeznaczone na potrzeby kościoła.

O porządek czystość naszej świątyni prosimy by zatroszczyli się mieszkańcy Zagrody.

Początek strony